Contact

EUROBOX Polska Sp. z o.o.
ul. Przesiadłów 1
97-225 Ujazd

tel.: 0 (prefix) 44 734 10 01
fax: 0 (prefix) 44 734 10 10
e-mail: office@eurobox.com.pl

Board of Directors:
1. Member of the Board - Zbigniew Krzyżak
2. Joint Commercial Representation - Radosław Ogórek

Management of the Company:
1. Managing Director - Zbigniew Krzyżak
2. Production Director - Jakub Wojtko
3. Financial Director - Radosław Ogórek
4. Sales Director - Łukasz Szczech

Bank: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. O/Łódź
40 1750 1093 0000 0000 0116 3388
PL 12 1750 1093 0000 0000 0116 3407

 
Map loading...