Historia

Firma EUROBOX Polska Sp. z o.o., została założona w 1999 r. przez Mosburger Hamburger Dunapack Group - obecnie Dunapack Packaging.

W skład Grupy wchodzą firmy produkujące papier jak również firmy produkujące tekturę
i opakowania.

Na lokalizację zakładu produkcyjnego wybrano Przesiadłów w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego w centralnej Polsce. Pozwala to sprawnie obsługiwać naszych klientów na terenie całej Polski oraz w krajach sąsiednich.

W pierwszym etapie wybudowano fabrykę i w 1999 r. uruchomiono produkcję opakowań
w oparciu o tekturę kupowaną na zewnątrz. W r. 2000 uruchomiona została tekturnica
i produkcja tektury. Wraz ze zdobywaniem doświadczeń, pozyskiwaniem nowych klientów
i rynku wymagane były dalsze inwestycje, które przebiegały następująco:

 • 2000 - pierwsza produkcja tektury z własnej tekturnicy
 • 2002 - uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000
 • 2003 - wymiana tekturnicy na fabrycznie nową
 • 2005 - rozbudowa fabryki
  • instalacja nowej maszyny typu In-liner
  • instalacja składarko-sklejarki DIANA do wielopunktowego klejenia opakowań
 • 2006 - instalacja nowego BOBST'a SPO II 160
 • 2007 - instalacja in-liner'a EMBA 170 QS
 • 2008 - implementacja systemu kodów kreskowych w Magazynie wyrobów gotowych
  • instalacja dwóch dodatkowych kolumn drukujących dla BOBST 160
  • instalacja na tekturnicy urządzenia do wklejania taśm: zrywającej, wzmacniającej bądź zaklejającej /w zależności od potrzeb klienta/ na opakowaniach
  • certyfikacja ISO 14000
 • 2009 - planowana dalsza rozbudowa fabryki celem powiększenia powierzchni magazynowej i instalacji dwóch kolejnych maszyn do produkcji opakowań

Rozwój naszej firmy to nie tylko inwestycje w maszyny i infrastrukturę. Od początku działalności firmy staraliśmy się zdobyć jak największy udział w rynku., który systematycznie rośnie i obecnie wynosi ok.  5 %. W 2002 r. zakupiliśmy firmę Eco-Pak-Ir
a od r. 2004 skupiliśmy się na budowaniu rynku na Wschodzie, szczególnie w krajach nadbałtyckich. W wyniku tej działalności powołana została firma EUROBOX Baltika na Litwie, która zajmuje się sprzedażą naszych produktów na tamtejszy rynek.

DUNAPAK EUROBOX Polska Sp. z o.o. zatrudnia zespół fachowców, a systematyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiają rozwój osobisty naszych pracowników
i ułatwiają rozwój firmy. Zwiększa to jakość i serwis oferowanych produktów.

W naszej działalności stosujemy jasne zasady komunikacji, które pozwalają nam precyzyjnie identyfikować potrzeby naszych klientów. Szczególna uwagę zwracamy na jakość produktów jak i obsługi. Regularnie przy wsparciu profesjonalnych firm badamy poziom satysfakcji klientów. Wszystkie nasze działania zgodne są z wymaganiami normy ISO 90001:2000, co zostało potwierdzone przyznanym nam certyfikatem. W kwietniu bieżącego roku spodziewamy się certyfikacji w ramach ISO 14000.