Kontakt

EUROBOX Polska Sp. z o.o.
ul. Przesiadłów 1
97-225 Ujazd

tel.: 0 (prefix) 44 734 10 01
fax: 0 (prefix) 44 734 10 10
e-mail: office@eurobox.com.pl

NIP: 526-22-07-578, PL5262207578
REGON: 013068462
Oznaczenie sądu: Sad Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000031057

Kapitał: 64 924 500 PLN

Zarząd:
1. Członek Zarządu - Zbigniew Krzyżak
2. Prokurent - Radosław Ogórek

 

Kierownictwo Firmy:
1. Dyrektor Zarządzający - Zbigniew Krzyżak
2. Dyrektor Produkcji - Jakub Wojtko
3. Dyrektor Finansowy - Radosław Ogórek
4. Dyrektor Handlowy - Łukasz Szczech

Bank: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. O/Łódź
40 1750 1093 0000 0000 0116 3388
PL 12 1750 1093 0000 0000 0116 3407

 
Wczytywanie mapy...